Vyberte stránku

Vlastní cestou

Zapsaný spolek Vlastní cestou z.s. je nestátní nezisková organizace, která vznikla v roce 2002 jako dlouhodobý projekt, jehož hlavním posláním je inkluze znevýhodněných a sociálně slabých osob do společnosti.

Snahou spolku je osvěta v oblasti inkluze, pořádání volnočasových aktivit, kterých se mohou účastnit i znevýhodnění a sociálně slabí, zajišťování pracovní asistence, pořádání benefičních a charitativních akcí, projekty individuálního a firemního dárcovství, osvětové besedy, worshopy atd..

V současné chvíli se věnujeme zejména těmto projektům:

Kola dětem

Dětem ze sociálně slabých rodin darujeme jejich první kolo v životě.

Plavání s handikepovanými

Osvětové besedy na školách

Na téma inkluze, podpora, pomoc znevýhodněným.

Podporují nás